Програма лояльності

ПРАВИЛА УЧАСТІ У ПРОГРАМІ ЛОЯЛЬНОСТІ

В МЕРЕЖІ АПТЕК «БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я», «АПТЕКА ТВОЄЇ РОДИНИ» ТА

НА САЙТІ https://apteka.net.ua/

 

Ці правила участі у програмі лояльності  в мережі аптек «БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я», «АПТЕКА ТВОЄЇ РОДИНИ» та на сайті https://apteka.net.ua/  (далі - «Правила») встановлюють умови участі у програмі лояльності  (далі – «Програма»), визначаючи період її дії, територію, умови і порядок участі у Програмі лояльності.

Правила розроблені на підставі Цивільного кодексу України, Закону України «Про інформацію», Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій», Податкового кодексу України інших законодавчих та нормативно-правових актів України.

 

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Програма лояльності (далі – Програма) - це сукупність заходів, що здійснюється Організатором Програми та за результатами яких Учасник має право отримати Бонуси в порядку та на умовах, визначених цими Правилами. 

Організатор - товариство, що володіє винятковими правами управління і розвитку Програми, якщо інше не передбачено цими Правилами участі в Програмі.

Учасник Програми (далі - Учасник) – фізична, дієздатна особа, суб'єкт персональних даних, який бере участь у Програмі відповідно до встановлених Правил, та участь якого підтверджена Організатором відповідно до цих Правил.

Партнер Програми – суб’єкт господарювання, який на виконання умов цієї Програми нараховує бонуси за здійснені Учасником покупки товарів в аптеках, які беруть участь в цій Програмі.

Аптека Програми (далі – Аптека) – аптека в якій Учасник може використати накопичені бонуси за умовами цієї Програми.

Товар – товар реалізація якого здійснюється Організатором/Партнером програми і за придбанням якого, відповідно до умов цієї Програми, у Учасника виникає право на отримання Бонусів на умовах передбачених цією Програмою.

Сайт – інтернет-сайт за адресою https://apteka.net.ua, за допомогою якого здійснюється інформаційна підтримка учасника в рамках Програми.

Анкета – реєстраційна форма, заповнення якої є заявою особи, що підтверджує бажання стати Учасником Програми, її згодою з усіма Правилами Програми й згодою на зберігання, обробку й використання Організатором будь-яких даних Учасника (як персональних, так і загальнодоступних), що знаходяться в Анкеті, на умовах даної Програми.

Персональні дані – сукупність відомостей про Учасника Програми, надані ним при заповненні анкети (або будь-яким іншим шляхом), що дозволяє ідентифікувати цього учасника в рамках ПЛ.

Особистий кабінет – розділ сайту Організатора, який містить персональні дані для Учасника Програми, після реєстрації на сайті та/або створення особистого кабінету на сайті компанії.

Картка Учасника (далі – Картка) – віртуальна картка з унікальним QR-кодом, що засвідчує факт участі її утримувача у Програмі. Віртуальна картка генерується в чат-боті «АПТЕКА «Бажаємо здоров’я»» у Viber та на сайті Організатора.

Бонус – це умовна облікова одиниця, що зараховується на рахунок Учасника та списується з рахунку у відповідності з визначеними цією Програмою умовами накопичення та використання бонусів. Бонуси не мають готівкового (грошового) вираження та не можуть бути отримані в грошовому еквіваленті. Бонуси не є електронними грошима і не виконують функцію електронних грошей. Бонуси не є товаром і не можуть бути придбані утримувачами карток або третіми особами.

Бонусний рахунок – сукупність даних, про транзакції Учасника в інформаційній системі Організатора, щодо обліку та використання Бонусів.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Дані Правила є частиною Анкети, яка заповнюється та підтверджується споживачем під час надання згоди стати Учасником програми у порядку передбаченими цими правилами. При активації картки в аптеці або на сайті, чат-боті «АПТЕКА «Бажаємо здоров’я»» у Viber. Учасник Програми ознайомлюється з Правилами, погоджується з ними, набуття повної або неповної цивільної дієздатності фізичної особи,  та з тим, що дані Правила є договором приєднання у розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України.

2.2. Програма діє на території України, крім тимчасово окупованих територій, що визначені чинним законодавством України, в мережі аптек «БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» та «АПТЕКА ТВОЄЇ РОДИНИ».

2.3. Період проведення Програми – безстроково, при цьому Організатор Програми залишає за собою право змінювати строки дії Програми за умовами розміщення оновленої інформації в даних правилах. Організатор в односторонньому порядку на свій розсуд має право зупинити/припинити, змінити або тимчасово зупинити дію Програми.

2.4.Організатор може змінювати перелік аптек, що беруть участь у Програмі без додаткового попередження. Актуальний перелік аптек можна дізнатися на сайті Організатора.

2.5. Організатор не проводить персоніфікацію чи перевірку інформації наданої споживачем при реєстрації та підтверджує статус Учасника Програми за даними (інформацією), що надаються (вносяться) споживачем самостійно.

2.6. Організатор не є податковим агентом по відношенню до Учасника та не несе відповідальність за сплату Учасником податків та виконання зобов’язань, пов’язаних із участю у Програмі.

 

3. КАРТКА УЧАСНИКА ПРОГРАМИ

3.1. Споживач, який виявив бажання скористатися умовами Програми Організатора та стати її Учасником, має до здійснення покупки товару в аптеці, повідомити представнику Організатора свій номер мобільного телефону, за яким здійснюється реєстрація Учасника, а також код із чотирьох чисел, який буде надісланий Організатором з метою перевірки правильності наданих Споживачем даних. У випадку, придбання Товару за допомогою мережі інтернет (інтернет-магазин, чат-бот) бонуси нараховуються за умови попередньої реєстрації на сайті організатора та подальшого входу в персональний кабінет на зазначеному сайті з використанням номеру мобільного телефону Учасника, верифікованого згідно з даними Правилами.

3.1.1. Для набуття віртуальною Карткою стану, який дає можливість користуватися умовами  Програми Організатора, Учасник зобов’язаний здійснити активацію Картки. Одному зареєстрованому Учаснику Програми може бути присвоєно одночасно не більше одного Рахунку в Програмі.

3.2. Активація віртуальної Картки – полягає у реєстрації Учасника у Програмі шляхом повідомлення номеру мобільного телефону та створення облікового запису одним із доступних способів:

-        на сайті https://apteka.net.ua/;

-        чат – боті «АПТЕКА «Бажаємо здоров’я»»;

-        реєстрація у аптеці Організатора.

3.3. Реєстрація  Учасника через заповнення його даних в систему буде активованою з дати надання працівнику аптеки Учасником номеру мобільного телефону та його успішної верифікації з використанням коду – підтвердження.

3.4. Учасник несе відповідальність за коректність даних зазначених при реєстрації. У разі, якщо Учасник надав некоректні дані, Організатор має право не активувати віртуальну Картку Учасника. Картка буде активована тільки після зазначення коректного номера мобільного телефону у найкоротший термін.  

3.5. Відмова Споживача від заповнення даних при реєстрації має наслідки у вигляді – відсутності реєстрації останнього як Учасника Програми.

3.6. Умовами даної Програми передбачено, що Споживач має право зареєструвати на своє ім’я лише одну віртуальну Картку. Зареєструвавши Картку Учасник надає Організаторові Програми право повідомляти останньому поштою, електронною поштою, телефоном та/або СМС та/або Viber інформацію, що стосується Програми та умов її виконання.

3.7. Реєстрація Споживачем декількох віртуальних Карток, без блокування попередньої картки за втратою, викраденням тощо, дійсною вважається та Картка, яка оформлена першою, а інші картки визнаються недійсними. Бонуси накопичені на бонусному рахунку з використанням недійсних карток – анулюються.

3.8. У випадку зміни номера мобільного телефону, останній зобов’язаний повідомити про це Організатора, одним із наступних способів: надіславши листа на юридичну адресу, електронну пошту Організатора, звернувшись за телефоном аптечної довідки мережі аптек «БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» та «АПТЕКА ТВОЄЇ РОДИНИ».

3.9. Учасник програми, який виконав умови встановлені пунктом 3.8. цієї Програми, має право на приєднання нової віртуальної Картки до існуючого профілю Учасника Програми в електронній системі/базі даних Організатора, якщо дані про Учасника Програми картки містяться в електронній системі/базі даних Організатора. Накопичені на попередній віртуальній Картці Бонуси будуть зараховані на нову Картку не пізніше 3 робочих днів з дати видачі нової Картки Учаснику Організатором Програми.

3.10. Організатор Програми має право припинити участь у Програмі будь-якого її Учасника без повідомлення, без будь-яких негативних наслідків для себе шляхом блокування Картки та Рахунку, анулювання усіх накопичених Бонусів у випадках, якщо Учасник:

-  Надає Організатору Програми недостовірні відомості або інформацію, що вводить в оману;

-  Порушує умови цієї Програми й/або іншої угоди між Учасником і Організатором;

- Бере участь у схемах «шахрайства» в рамках дії будь-яких елементів Програми (факти «шахрайства/недобросовісних дій із віртуальною Карткою та Балансом Бонусів» визначаються одноособово Організатором та не підлягають оскарженню). Наприклад, накопичує Бонуси за допомогою покупок інших покупців, тощо;

- Учасник відкликає згоду на обробку персональних даних;

- Відсутність будь-яких операцій з використанням віртуальної Картки протягом 12 місяців.

 

4.  НАРАХУВАННЯ  БОНУСІВ

4.1.  Бонуси нараховуються на Бонусний рахунок Учасника при здійсненні ним покупки у аптеці  Організатора/Партнера Програми на сайті https://apteka.net.ua/, чат – боті «АПТЕКА «Бажаємо здоров’я»». Нарахування Бонусів Організатором здійснюються в односторонньому порядку за умови наявності активної віртуальної Картки Учасника або наданні номеру мобільного телефону за яким зареєстрована віртуальна Картка в інформаційній системі Організатора, до фактичного розрахунку.

4.1.1. Бонуси нараховуються за покупку будь-яких Товарів, наявних в асортименті в аптеках Організатора/Партнера Програми, окрім Товарів, що підпадають під дію пункту  4.4. цієї Програми.

4.2. У випадку придбання Товару на сайті Організатора, чат – боті «АПТЕКА «Бажаємо здоров’я»», передбачено нарахування Бонусів, то при розрахунку за покупку готівковими або безготівковими  коштами, в тому числі при оплаті Товару за кошти споживчого кредитування, на Бонусний рахунок учасника зараховується відповідний розмір Бонусів.

4.3. Бонуси нараховуються виключно на частину вартості Товару, оплачену готівковими або безготівковими коштами, в наступному порядку:

4.3.1. в розмірі 1% (один відсоток) від вартості придбаного Товару, на які передбачено нарахування Бонусів (за винятком виключень, зазначених в п. 4.2. цієї Програми).

4.3.2. в іншому розмірі при придбанні Товару або в інших випадках, що передбачено окремими умовами відповідної акції, спеціальних пропозицій тощо.

4.3.3. Один нарахований Бонус під час здійснення покупки еквівалентний одній гривні. При нарахуванні Бонусів проводиться заокруглення нарахування Бонусів до сотих.

4.3.3. Бонуси зараховуються на Бонусний рахунок Учасника в момент здійснення покупки і за загальним правилам отримують статус «активні» та можуть бути використані вже при наступній покупці після нарахування, за умови неповернення Товару, за який були нараховані Бонуси.

4.3.4. У випадку повернення Товару Учасником, при придбанні якого Учаснику були нараховані Бонуси, повернення такого Товару здійснюється за умови одночасного списання (анулювання) відповідних Бонусів на Бонусному рахунку Учасника.

4.3.5. Організатор залишає за собою право списувати з рахунку Учасника Бонуси, зараховані помилково, пов’язані з покупкою що була скасована, у випадку повернення товару, а також у випадку виявлення шахрайства.

4.3. Організатор не несе жодної відповідальності, щодо зарахування бонусів, під час відсутності Інтернет – зв’язку. За таких умов Учасник має право звернутися до Організатора з копією розрахункового документа та віртуальною Карткою, з якою була здійснена покупка, з метою перевірки «Балансу Бонусів» та зарахування не зарахованих бонусів за покупку, здійснену за даним Розрахунковим документом.

4.4. Бонуси не нараховуються:

-  на вартість товарів, розрахунок за які Учасник проводить Бонусами, нарахування Бонусів не відбувається;

- на частину вартості Товару, розрахунок за який здійснюється Бонусами;

- на Бонуси, що списуються при  придбанні Товарів;

- в інших випадках, передбачених відповідними правилами виключень.

4.5. Учасник Програми, що купує Товар в аптеці Організатора/Партнера Програми  на умовах програми «Доступні ліки» (сюди входять і + Інсуліни) отримує бонуси на частину вартості Товару оплачену за рахунок власних коштів.

 

5. СТРОК ДІЇ  БОНУСІВ

5.1. Строк дії Бонусів становить 1 календарний рік з дати їх зарахування на Рахунок Учасника. Після закінчення терміну дії Програми Бонуси анулюються.

5.2. Строк дії бонусів може бути припинений достроково у разі завершення Програми з ініціативи Організатора

 

6. ВИКОРИСТАННЯ БОНУСІВ

6.1. Бонуси Учасника можуть бути використані для оплати Товарів в аптеці, що бере участь у Програмі Організатора. Якщо придбання Товару здійснюється на Сайті повідомлення відповідного телефону є обов’язковим та здійснюється шляхом внесення даних до відповідної форми.

6.2. Бонуси Учасника можуть бути використані виключно Учасником та для оплати Товарів в аптеках, що беруть участь в цій Програмі.

6.3. Списання Бонусів при купівлі Товару в аптеці Учасником може бути повним або частковим, на розсуд Учасника. Розрахунок за покупку накопиченими бонусами (повністю) Учасник сплачує 1 (одну) гривню від суми покупки, готівковим або безготівковими коштами.

6.4. При оплаті Товару з використанням Бонусу Учасника, Бонуси списуються з Бонусного рахунку Учасника.

6.5. Бонуси, не використані Учасником протягом терміну їх дії (або на умовах окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми) протягом одного року з моменту їх нарахування на Рахунок, будуть вважатися протермінованими і списуються з рахунку Учасника.

6.6. Віртуальна Картка Учасника, що має на своєму рахунку Бонуси може бути використана лише власником такої Картки, забороняється передавати, продавати або іншим способом відчужувати Картку.

 

7. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА УЧАСНИКА ПРОГРАМИ

7.1. Беручи участь у Програмі, Учасник дає згоду на подальше отримання на його номер телефону та/або на адресу електронної пошти, що зазначені в Особистому кабінеті, новин та інших інформаційних та рекламних повідомлень від Організатора.

 7.2. Учасник має можливість перевірити суму накопичених на Рахунку Бонусів і термін їх дії, зайшовши до Особистого кабінету на Сайті Організатора Програми або чат – боті «АПТЕКА «Бажаємо здоров’я»» у Viber.

7.3. Організатор не несе відповідальності за неможливість контакту з Учасником, якщо контактні дані Учасника вказані неправильно або на момент контакту змінилися. Учасники несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними при реєстрації контактної інформації.

7.4. Правила Програми можуть бути змінені без попереднього повідомлення Учасників Програми. Актуальні правила Програми розміщуються, в т.ч. зміни до них, можуть доводитись до Учасників шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Організатора та в Аптеках, а також направлення інформації різними засобами комунікації – електронній пошті, sms, електронними месенджерами тощо Учаснику. Організатор залишає за собою право на зміну умов Програми.

 

8. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

8.1. Інформація отримана Організатором від Споживача/Учасника під час реєстрації та безпосередньої участі у Програмі є його персональними даними. Збір, обробка та подальше поширення таких персональних даних здійснюється Організатором відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», умов цієї Програми та інших діючих нормативно-правових актів.

8.2. Персональні дані Учасника (прізвище, ім'я, по батькові, номер мобільного (стільникового) телефону, дата народження, та інші дані щодо Учасника) є конфіденційною інформацією. Надаючи Організатору персональні дані Учасника, або надаючи ці дані будь-яким іншим способом, Учасник висловлює свою однозначну згоду з правилами Програми і участю в ній.

8.3. Учасник Програми надає однозначну згоду на те, що всі дані, в тому числі персональні та дані про здійсненні Учасником покупки, можуть бути отримані, збережені, оброблені та використані Організатором й іншими уповноваженими Організатором третіми особами без обмеження за строком і територією, у тому числі й за межами України, з метою реалізації Програми, створення нових програм лояльності, вивчення споживчого попиту, у маркетингових, інформаційних, рекламних або інших аналогічних цілях, наданні Учасникові рекламних та інформаційних матеріалів без обмежень.

8.4. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих правил Програми, і/або питань, що не врегульовані цими правилами, остаточне рішення приймає Організатор відповідно до вимог діючого законодавства України. При цьому рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.

 

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Відповідальність за якість товару Партнерів Організатор не несе. В разі виникнення спірних питань Учасник Програми звертається до Організатора Програми разом з фіскальним чеком, що підтверджує придбання товару саме в аптеках Організатора. Організатор залишає за собою право дати відповідь на звернення Учасника протягом 30 днів.

9.2. Програма є довготерміновою.

9.3. Персоналу Організатора дозволяється брати участь у даній Програмі виключно для цілей особистого споживання Товарів.

9.4. Організатор не гарантує нарахування бонусів у разі придбання Товарів через сторонні сервіси та не несе відповідальності у випадку не нарахування бонусів.