Конопляник Лариса Іванівна

Конопляник Лариса Іванівна

Про рецензента

Відповідальність, працездатність, цілеспрямованість, наполегливість, системність, аналітичні здібності, постійний розвиток і вдосконалення, позитивне мислення, гнучкість, уміння працювати в команді з індивідуальним підходом до кожного - це саме ті якості, які необхідні мені для успішної роботи у сфері медицини.

Освіта

  • 2000 р. – ВНЗ: НМУ ім. О.О. Богомольця, 4 мед.факультет, спеціальність - лікувальна справа;
  • спеціалізація з кардіології;
  • 2009-2011 рр. – клінічна ординатура зі спеціальності "Кардіологія" - НМАПО ім. П.Л. Шупика;
  • 2011-2014 рр. – аспірантура зі спеціальності "Кардіологія" - НМАПО ім. П.Л. Шупика.
  • К.мед.н з 2015 р - диплом ДК №031004.
  • Вчене звання доцента з 2021 р. - атестат АД №007932

Спеціальність

  • Терапія

Кваліфікація

  • Кардіологія

Досвід роботи

  • 2001-2009 р.р. – лікар-кардіолог Поліклініки №1 Оболонського району м. Києва;
  • з 2012 р. по сьогоднішній час - асистент кафедри кардіології НУОЗ України ім. П.Л. Шупика, завуч кафедри.
Науковий ступінь та вчене звання
Кандидат медичних наук
Доцент

Наукові роботи

1. Kotseva K., De Backer G.,3, De Bacquer D. EUROASPIRE Investigators. Lifestyle and impact on cardiovascular risk factor control in coronary patients across 27 countries: Results from the European Society of Cardiology ESC-EORP EUROASPIRE V registry // European Journal of Preventive Cardiology. 2019 May; 26(8): 824-835.
2. De Backer, Guy Kotseva, Kornelia Mirrakhimov, Erkin. Management of dyslipidaemia in patients with coronary heart disease: Results from the ESC-EORP EUROASPIRE V survey in 27 countries // Atherosclerosis journal (2019) volum 285, P135-146, June 01.2019 https://www.atherosclerosis-journal.com/article/S0021-9150(19)30150-9/f….
3. De Bacquer D., De Smedt D., Kotseva К. at all. On behalf of the EUROASPIRE Investigators. Incidence of cardiovascular events in patients with stabilized coronary heart disease: the EUROASPIRE IV follow-up study // European Journal of Epidemiology 2019 Mar;34(3):247-258. doi: 10.1007/s10654-018-0454-0. https://doi.org/10.1007/s10654-018-0454-0(0123456789().,-volV) (0123456789().,-volV).
4. Dirk De Bacquer; Guy De Backer; Kornelia Kotseva; Linda Mellbin; David Wood; Lars Rydén, EUROASPIRE V collaborators. Screening for Glucose Perturbations and Risk Factor Management in Dysglycemic Patients With Coronary Artery Disease—A Persistent Challenge in Need of Substantial Improvement: A Report From ESC EORP EUROASPIRE V // Diabetes Care 2020;43(4):726–733 https://doi.org/10.2337/dc19-2165
5. Конопляник Л., Зобін С. Стандартизована діаграма добової варіабельності ритму серця та її діагностична цінність // Аритмологія. – 2020. - №2 (34). – С. 31-41.
6. Нудченко О.О., Кожухарьова Н.А., Конопляник Л., Долженко М.М. Вплив діастолічної дисфункції на когнітивні порушення та прогноз у пацієнтів з ішемічною хворобою серця // Запорожский медицинский журнал. Том 23, № 1(124), январь – февраль 2021 г, с. 4-10 WEB OF SCIENCE
7. Долженко М.М., Соколов М.Ю., Іркін О.І. та інші. Навчальний посібник «Невідкладна допомога в кардіології » // Заславський О.Ю. - 2020.

Блог