Гетало Ольга Володимирівна

Гетало Ольга Володимирівна

Про рецензента

Моїми сильними сторонами вважаю: відповідальність, дисципліну і системність, самоорганізацію та орієнтацію на розвиток та результат, дипломатичність та гнучкість, здатність працювати в команді, вміння працювати в стресових ситуаціях та приймати самостійні рішення, цілеспрямованість, наполегливість, неупередженість та об'єктивність, аналітичні, творчі та організаторські здібності.

Освіта

  • 1992 р. – ВНЗ: Запорізький медичний інститут;
  • 2001 – 2003рр. – аспірантура ЗДМУ, диплом кандидата наук ДК № 036017;
  • 2015 р. – атестат доцента 12ДЦ № 044131.

Спеціальність

  • Фармація

Кваліфікація

  • Провізор

Досвід роботи

  • вересень 2017р. – вересень 2023 р.- робота в Київському міжнародному університеті, завідувач кафедри фармації, технології ліків та фармацевтичного менеджменту, заступник декана фармацевтичного факультету;
  • січень 2017р. – серпень 2017 р. - сумісник в Медичному Центрi «Оксфорд Медікал Запоріжжя» з питань кадрової служби та акредитації, забезпечення медикаментами та ін. медичними матерiалами, з використанням програмних продуктів Likis та 1С:Бухгалтерія;
  • січень 2017р. – грудень 2017 р.– доцент кафедри Інститута підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ м.Харків;
  • серпень 2008р. – грудень 2016р. робота в ЗДМУ, доцент кафедри клінічної фармації, фармакотерапії та управління і економіки фармації, заступник декана факультету післядипломної освіти.
Науковий ступінь та вчене звання
Кандидат фармацевтичних наук
Доцент

Наукові роботи

1. Разработка и оценка лиофилизированного порошка для приготовления раствора для инъекций на основе доксициклина ./ Е.А. Салий, А.Ю. Гончарук, О.В. Гетало, A.В. Тарасенко. Журнал зарегистрирован в Министерстве информации Республики Беларусь, свидетельство N 112 от 12.03.2009 г. ISSN 2074-9457. Вестник фармации N3 (93), 2021. С. 53 – 63.
2. Порівняльні дослідження профілів вивільнення доксицикліну хіклату з твердих желатинових капсул при зміні виробників діючої речовини / О.О. Салій, Г.Г. Куришко, З.О. Огеренко, О.В. Гетало // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки. - 2020. - № 3 (146). - С. 165-174.
3.Kutsenko, T., Semeniv, D., Shchokina, K., Belik, G., Stoletov, Y., Getalo, O. (2021). Substantiation of the perspectivity of improving of the population informing about the criteria of the correct choice of modern multivitamin drugs. ScienceRise: Biological Science, 4 (29), 4–9. doi:
http://doi.org/10.15587/2519-8025.2021.249494
4. Підготовка фахівців з оцінки медичних технологій: досвід зарубіжних країн.НА Білоусова, ОВ Гетало, ОС Яковлева. Н. А. БІЛОУСОВА 1 (https://orcid.org/0000-0001-6732-426X), канд. пед. наук, О. В. ГЕТАЛО 2 (https://orcid.org/0000-0003-1768-611X), канд. фарм. наук, доцент, О. С. ЯКОВЛЕВА (https://orcid.org/0000-0003-3054-9451), канд. фарм. наук 1 Національний університет охорони здоров’я імені П. Л. Шупика, м. Київ 2 Київський міжнародний університет. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ОЦІНКИ МЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН - Фармацевтичний журнал, 2022. ISSN 0367-3057, Фармацевтичний журнал, 2022, Т. 77, № 1. С.63-73. 1.Ретроспективне дослідження структури українського ринку препаратів на основі валеріани лікарської. / Гетало О.В // Матеріали VI міжнародної науково-практичної дистанційної конференції «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики», 22-23 березня 2018 року – Національний фармацевтичний університет, Харків. – С. 323-329.
2. Пути усовершенствования электронных образовательных ресурсов в организационно-экономических дисциплинах. / Гетало О.В. // Материалы научно-практической конференции «Система повышения квалификации педагогических кадров в вузах Узбекистана:опыт, приоритеты и перспективы развития», 18 апреля 2018 года, – Ташкентская медицинская академия. – С. 56-57.
3. Особливості стандартизації якості дистанційної освіти в Канаді Гетало О.В. // Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні», 18 травня 2018 року, – ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського», – Тернопіль, С. 348-349.
4. Гетало О.В. Впровадження в Україні концепції назалежних практик GXP як гарантія якості фармацевтичної продукції та євроінтеграції. Проблеми державного будівництва в Україні: зб. матеріалів ХХІІІ міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави», Секція медицини, фармації та стоматології; 14 березня 2018 р., тези доп. К.: КиМУ. 2018. Вип. № 26. Т.2. С. 186–190.
5. Гетало О.В. Аспекти моніторингу доступності лікарських засобів. Матеріали круглого столу «Лікар і фармацевт - єдина команда системи охорони здоров’я», 20.11. 2018 р. К.: КиМУ, 2018.
6. Високомолекулярні сполуки у фармації. Перспективи застосування / О.О. Салій, К.Ф. Мацюця, О.В. Гетало // Фізико-органічна хімія, фармакологія та фармацевтична технологія біологічно активних речовин : збірник наукових праць / за заг. ред. А.Ф. Попова. - Київ: КНУТД, 2019. - Вип. 2, Т. 1. - С. 200-213.
7. «Аналіз соціально-економічного стану системи реімбурсації вартості лікарських засобів за кордоном» / Гетало О.В. «ЛОГОС». Мистецтво наукової думки». // Збірник наукових праць, – Харків, 2019, – № 2, – С. 62-64
8. «Основні етапи планування та проведення самоінспекції (внутрішнього аудиту) у фармацевтичній галузі» / Гетало О.В. // «ЛОГОС. Мистецтво наукової думки», 2019, № 2, С. 65-66.
9. Дослідження сучасного стану надання медичної допомоги та фармацевтичного забезпечення хворих з гострим інфарктом / Гетало О.В., Василенко Н.А. // Bbk 79. the 8 th international scientific and practical conference “perspectives of world science and education” (april 22-24, 2020) cpn publishing group, osaka, japan. 2020. р. 362-368
10. Обгрунтування вибору лікарських засобів у комплексній терапії хронічної венозної недостатності / Гетало О.В., шаюк а. ю. // Bbk 79. the 8 th international scientific and practical conference “perspectives of world science and education” (april 22-24, 2020) cpn publishing group, osaka, japan. 2020. р.369-376
11. Вдосконалення системи управління охороною праці на фармацевтичних підприємствах / Гетало О.В., Яковлева Н.В. // Topical issues of new medicines development: матеріали XXVІІI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів присвяченої 150-річчю з дня народження М.О. Валяшка (18-19 березня 2021 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2021. С. 533-534
12. Дослідження показників соціально-економічного тягаря внаслідок поширення захворювань серцево-судинної системи / Гетало О.В., Рудіч І.В. // Topical issues of new medicines development: матеріали XXVІІI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів присвяченої 150-річчю з дня народження М.О. Валяшка (18-19 березня 2021 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2021. С. 522-523
13. Порівняльна оцінка фінансових витрат на фармакотерапію венозного тромбозу / Гетало О.В., Стоцький Д.П. // Topical issues of new medicines development: матеріали XXVІІI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів присвяченої 150-річчю з дня народження М.О. Валяшка (18-19 березня 2021 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2021. С. 490-491
14. Підходи до регулювання цін на лікарські засоби у різних країнах світу / Гетало О.В., Дворцова В.О. // Topical issues of new medicines development: матеріали XXVІІI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів присвяченої 150-річчю з дня народження М.О. Валяшка (18-19 березня 2021 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2021. С. 481-482
15. Результати частотного аналізу лікарських призначень хворим з коронавірусною хворобою (covid-19) / Гетало О.В., Уницька А.О. // Збірник тез доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю молодих вчених та студентів «Актуальні питання сучасної медицини і фармації – 2021» (Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, 15 – 16 квітня 2021 р.). – Запоріжжя: ЗДМУ, 2021. С. 154-155
16. Основні напрямки фармацевтичного обслуговування / Гетало О.В., Бандура Д.П. // The 9 th International scientific and practical conference - Priority directions of science and technology development‖ (May 16-18, 2021) SPC ―Sciconf.com.ua‖, Kyiv, Ukraine. 2021. Р. 191-200
17. Аспекти належної практики зберігання лікарських засобів / Гетало О.В., Єгорова А.С. // The 9 th International scientific and practical conference - Priority directions of science and technology development‖ (May 16-18, 2021) SPC ―Sciconf.com.ua‖, Kyiv, Ukraine. 2021. Р. 207-211
18. Особливості фармацевтичного обслуговування відвідувачів аптечних закладів / Гетало О.В., Бандура Д.П. // The 10th International scientific and practical conference “The world of science and innovation” (May 5-7, 2021) Cognum Publishing House, London, United Kingdom. 2021. Р. 344-349
19. Належна практика зберігання лікарських засобів, як один із заходів забезпечення їх якості / Гетало О.В., Єгорова А.С. // The 10th International scientific and practical conference “The world of science and innovation” (May 5-7, 2021) Cognum Publishing House, London, United Kingdom. 2021. Р. 350-359
20. Клініко-економічне дослідження споживання лікарських засобів хворими на коронавірусну хворобу / Гетало О.В., Уницька А.О. // The 3 rd International scientific and practical conference ―Results of modern scientific research and development‖ (May 29-31, 2021) Barca Academy Publishing, Madrid, Spain. 2021. Р. 126-131
21. Значення управління логістичними процесами на фармацевтичному підприємстві / Гетало О.В., Дейнега М.О. // The 10th International scientific and practical conference “Actual trends of modern scientific research” (May 9-11, 2021) MDPC Publishing, Munich, Germany. 2021. Р. 101-108
22. Дослідження напрямів удосконалення системи управління охороною праці в умовах пандемії коронавірусної інфекції / Гетало О.В., Яковлева Н.В. // The 10th International scientific and practical conference “Actual trends of modern scientific research” (May 9-11, 2021) MDPC Publishing, Munich, Germany. 2021. Р. 109-115
23. Аналіз способів та методів профілактики цукрового діабету 2 типу / Гетало О.В., Маковчук Т.В. // The 9th International scientific and practical conference “Actual trends of modern scientific research” (April 11-13, 2021) MDPC Publishing, Munich, Germany. 2021. Р. 171-174
24. Дослідження сучасних підходів до лікування серцево-судинних захворювань у хворих цукровим діабетом / Гетало О.В., Маковчук Т.В. // The 8th International scientific and practical conference “Fundamental and applied research in the modern world” (March 17-19, 2021) BoScience Publisher, Boston, USA. 2021. Р. 418-422
25. Фармакоекономічний аналіз антикоагулянтної терапії гострого коронарного синдрому без підйому сегменту st Україні / Гетало О.В., Рудич І.В. // The 11th International scientific and practical conference “The world of science and innovation” (June 2-4, 2021) Cognum Publishing House, London, United Kingdom. 2021. Р. 366-373
26.Фармакоекономічні підходи до підвищення доступності антитромбопрофілактики у хворих загальної хірургічної практики / Гетало О.В., Стоцький Д.П. // The 10th International scientific and practical conference - Priority directions of science and technology development‖ (June 13-15, 2021) SPC - Sci-conf.com.ua‖, Kyiv, Ukraine. 2021. Р. 139-145
27. Удосконалення сучасних підходів до референтного ціноутворення на препарати еноксапарину / Гетало О.В., Дворцова В. О. // The 11th International scientific and practical conference “Fundamental and applied research in the modern world” (June 9-11, 2021) BoScience Publisher, Boston, USA. 2021. Р. 323-332
28. Боброва Т.А. Гетало О.В. АНАЛІЗ ДОСТУПНОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ. The 12 th International scientific and practical conference “Modern directions of scientific research development” (May 18-20, 2022) BoScience Publisher, Chicago, USA. 2022. 930 p.
29. О.В. Гетало, О.Д. Гетало. Специфіка анкетного опитування для формування експертних висновків у фармацевтичній галузі. IX науково-практична конференція з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів». 22-23 вересня 2022 року, м. Тернопіль: ТНМУ. С.179-180. Номер провайдера БПР – 1075; реєстраційний номер заходу – 1005662.
30. Гетало О.В. Організаційно-економічні аспекти забезпечення ефективності імунізації населення. VІ Всеукраїнської науково-освітньої Іnternet конференції «Формування Національної лікáрської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики» м. Харків, 14-15 березня 2023р., ред. кол.: А.С. Немченко та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2023.С .250-251
31. Гетало О.В., Левицька М.А. Надання медичної допомоги постраждалим від кровотечі в умовах воєнного стану. VІ Всеукраїнської науково-освітньої Іnternet конференції «Формування Національної лікáрської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики» м. Харків, 14-15 березня 2023 р., ред. кол.: А.С. Немченко та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2023. С. 89-100
32.ХХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція науково-педагогічних працівників «Сучасні тенденції розвитку вищої освіти та академічного партнерства в умовах воєнного стану» // «Практична підготовка здобувачів вищої освіти як складова забезпечення якості вищої освіти та конкурентоспроможності випускників на ринку праці» - КиМУ, 16 – 17 березня 2023р. – Київ. С. ____

Блог