Білоусова Наталя Анатоліївна

Білоусова Наталя Анатоліївна

Про рецензента

Здатність до аналізу, синтезу та логічного мислення є невід'ємною частиною мого професійного багажу. Ці навички допомагають мені ефективно вирішувати складні задачі, пов'язані з фармацевтичною допомогою пацієнтові; подолати прогалини, які можуть виникати у здобувачів освіти під час навчання; виявити причини хвороб у пацієнтів для подальшого прийняття клінічних рішень у командній роботі з лікарями; вміло організувати роботу провізора, спрямовану на профілактику захворювання.

Крім того, маю кілька хобі, які доповнюють мою професійну діяльність - наукова література, психологія, в'язання та гра на фортепіано.

Освіта

  • 1991 - 1996 р.р. – Запорізький державний медичний університет.

Спеціальність

  • Фармація

Кваліфікація

  • Провізор

Досвід роботи

  • 1996 - 2004 р.р. - зав. апт. пунктом КП Фармація;
  • 2004 - 2021 р.р. - фармацевтичні компанії "Артеріум", "Ратіофарм", "Тева", "Вьорваг Фарм Ко і КГ";
  • 2022 р. - Масаріков університет (м. Брно, Чеська Республіка), фарм. факультет, PostDoc;
  • 2021 р. - по теперішній час НУОЗУ імені П.Л.Шупика, асистент кафедри фармації, зав. навчально-методичною роботою кафедри.

 

Науковий ступінь та вчене звання
Кандидат педагогічних наук

Наукові роботи

Статті у фахових журналах за останні 5 років
1. Білоусова Н.А. (2019). Акмеологічний підхід до професійної підготовки медичних представників у вітчизняних фармацевтичних компаніях. Освітній простір України № 15, С. 66-72. URL: http://journals.pu.if.ua/index.php/esu/article/view/3851/3945 Категорія Б
2. Bilousova N. (2020). Transformation of “Industrie 4.0” challenges into the possibility of professional development of a medical representative. International independent scientific journal. № 2 (18). С. 14-18. URL: http://www.iis-journal.com/wp-content/uploads/2020/08/IISJ_18_2.pdf Категорія Б
3. Білоусова Н.А. (2020). Організаційні принципи професійної підготовки медичних представників у Федеративній Республіці Німеччини. Молодь і ринок. № 3-4(182-183). С 181-187. URL: DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.216813 Категорія Б
4. Білоусова Н.А. (2021). Історичний генезис становлення і розвитку професії «медичний представник» в Україні. Професійна педагогіка. Т.1. № 22. С. 13-22. DOI: https://doi.org/10.32835/2707-3092.2021.22.13-22 Категорія Б
5. Н.А. Білоусова, О.В. Гетало, О.С. Яковлева (2022). Підготовка фахівців з оцінки медичних технологій: зарубіжний досвід. Фармацевтичний журнал. 1 (77). с. 63-73. URL: https://pharmj.org.ua/index.php/journal/article/view/1274 Категорія Б
6. Петренко Л.М., Зеліковська О.О., Білоусова Н.А. (2022). Відкрита освіта: сучасні тренди і нові концепції. Вісник післядипломної освіти. Випуск 21(50) Серія «Педагогічні науки». DOI: https://doi.org/10.32405/2218‐7650‐2022‐21(50)‐206‐218 Категорія Б
7. Snizhana Leu-Severynenko, Liudmyla Pukhovska, Natalia Bilousova, LM Petrenko (2023). Models of teacher professional development: ukrainian and foreign experience in open education. Youth Voice Journal. №1, р. 49 – 58. URL: https://www.rj4allpublications.com/product/models-of-teacher-profession… Категорія А

Монографії, науково-методичні рекомендації
1. Білоусова Н.А., Соловйов С.О., Кабачна А.В. (2023). Теоретико-методичні засади оцінки медичних технологій : Монографія / Наталя Білоусова, Сергій Соловйов, Алла Кабачна. — Київ : Тов «Юрка любченка». 2023. — 220 с.URL: https://lib.iitta.gov.ua/736032/1/monografiya_blok.pdf
2. Білоусова Н. (2022). Професійна підготовка медичних представників у Федеративній Республіці Німеччина: теорія і практика. Монографія. Київ: Наукова столиця, 2022. 204 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/731154/1/Монографія%20на%20публікацію.pdf
3. Білоусова Н. (2021). Професійна підготовка медичних представників у Федеративній Республіці Німеччина: практичний вибір. Методичні рекомендації. Наукова столиця. 79 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/728459/
4. Bilousova N. (2023). 3.7. Transformation in Pharmacy of postgradt / Edited by Valentyna Smachylo and Oleksandr Nestorenko. – Katowice: The University of Technology in Katowice Press, 2023. – 651p. URL: http://www.wydawnictwo.wst.pl/oferta_wydawnicza_oraz_zakup_publikacji/w…

Підручники
1. Семенів Д., Байгуш Ю., Гетало О., Шостак Л., Білоусова Н. (2021). Організація фармацевтичного забезпечення населення. КиМУ. 94 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/728826/1/Організація%20фармацевтичного%20забез…
2. Семенів Д., Феденко С., Гетало О., Байгуш Ю., Шостак Л., Білоусова Н. (2021). Основи економіки фармації. КиМУ. 144 c. URL: https://lib.iitta.gov.ua/728827/1/Основи%20економіки%20у%20фармації.pdf
3. Семенів Д., Гетало О., Феденко С., Шостак Л., Білоусова Н. (2021). Вступ до фармації. КиМУ. 156 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/728814/1/Вступ%20у%20фармацію%20НМП.pdf

Блог